ul. Długosza 39, 91-088 Łódź   info@dpsystem.pl   +48 42 654 30 77
EN | PL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności

/
2021-11-17

XXIV Kongres Naukowo-Techniczny WOD-KAN-EKO 2021 16-18 listopada 2021r. Łódź to jedno z największych spotkań dla branży wodociągowej w Polsce. 

Honorowymi Gospodarzami Kongresu są: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o. oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.

Organizatorem wydarzenia jest BMP Sp. z o.o.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom Seminarium GŚ-61 Kontrola i sterowanie procesami na Oczyszczalni Ścieków, które odbyło się 9 listopada 2021 r. w miejscowości Dziarny k. Iławy

Mamy nadzieję, że seminarium było dla Państwa okazją do inspirującej wymiany myśli, informacji i doświadczeń związanych z tematyką sterowania procesami na oczyszczalni ścieków i jednocześnie  motywacją do wdrożenia oprzyrządowania, kontroli i automatyzacji technologii na oczyszczalniach ścieków.

Firma DP System ma przyjemność uczestniczyć w XIX Ogólnopolskim  Forum Wymiany Doświadczeń w Dziedzinie Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków pn.: „Eksploatatorzy dla Eksploatatorów" które odbędzie się 20-22 września 2021 r. w Toruniu.

Celem organizowanego od blisko 20 lat forum jest wymiana doświadczeń technologiczno-eksploatacyjnych pomiędzy przedstawicielami oczyszczalni z całego kraju. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszymi Prelegentami.

Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez DP System Sp. z o.o. oraz Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”

Nadrzędny system sterowania jako narzędzie optymalizacji procesu oczyszczania ścieków

Udział w webinarium jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników - link do rejestracji: https://bit.ly/3mEYfbz

Wszelkie informacje dotyczące webinarium  na stronie

Pandemia utrudniła nam możliwość spotkań bezpośrednich. Ufamy, że Państwo również za nami tęsknicie i stąd, idąc z duchem czasów, zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnej wirtualnej platformie targowej, WOD-KAN 2.0. To nowoczesne narzędzie umożliwiające bezpieczne i szybkie nawiązywanie kontaktów. Zachęcamy do kontaktu z nami w takiej formie i zapoznanie się z ofertą Działu Automatyki.

Zachęcamy do zapoznania się z platformą tutaj.

 


 


x
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie internetowej DPSystem.pl 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Klauzula informacyjna
X

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, DP System Sp. z o.o. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-088), przy ul. Długosza 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7282538813;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym z następujących celów:
  1. związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. wykonania i na podstawie łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii, zawarte w formularzu kontaktowym, zawartym na stronie internetowej dpsystem.pl (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  2. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
  3. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
  4. Operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  5. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Nasi kontrahenci.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  1. okres 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy łączącego nas z Panem/Panią – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt a) powyżej
  2. okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż rok od dnia zgłoszenia swojej kandydatury do pracy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt b) powyżej
  3. okres 6 lat od daty zakończenia łączącego nas stosunku cywilnoprawnego – w przypadku ust. 2 pkt c) powyżej
  4. okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi za zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt d) powyżej.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów wymienionych w pkt 2) powyżej;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Czytaj treść polityki prywatności