ul. Długosza 39, 91-088 Łódź   info@dpsystem.pl   +48 42 654 30 77
EN | PL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serwis Automatyki

SERWIS AUTOMATYKI to jeden z naszych istotnych obszarów działalności. Wieloletnie doświadczenie wskazuje, że sprawnie działający serwis oraz działania prewencyjne w obszarze automatyki i zasilania gwarantują nie tylko bezpieczeństwo, ale również niezawodność pracy oraz obniżenie kosztów postojów i napraw systemów sterowania. Oferujemy usługi wsparcia serwisowego realizowanego przez doświadczonych i kompetentnych specjalistów. Zapewniamy dostarczenie części zamiennych i przeprowadzamy niezbędne szkolenia pracowników.

Działania serwisowe obejmują m. in czynności w zakresie

 • Przeglądu stacji operatorskich i sterownikó PLC
 • Przeglądu układów pomiarowych
 • Diagnostyki sieci światłowodowej, Ethernet, Profibus DP/PA
 • Przeglądu szaf sterowniczych i rozdzielnic elektrycznych
 • Doradztwa w optymalizacji pracy systemów sterowania
 • Monitorowanie przebiegu procesów i pracy urządzeń
 • Wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Doradztwa i konsultacje w obszarze automatyki i sterowania procesami

Realizację postawionych zadań gwarantuje:

 • Wieloletnie doświadczenie firmy DP System przy obsłudze zleceń serwisowych i realizacji systemów automatyki
 • Autoryzacja SIEMENS
 • Wykształceni, zmotywowani i rozumiejący potrzeby Klientów pracownicy serwisu

Zależnie od warunków współpracy w zakresie usług serwisowych proponujemy:

 • Pomoc telefoniczną
 • Diagnostykę w miejscu pracy urządzenia
 • Serwis zdalny (połączenie modemowe lub VPN)
 • Realizację zleceń serwisowych
 • Utrzymanie techniczne urządzeń i systemów wykonując okresową obsługę i przeglądy

Oferujemy:

 • Stałe umowy serwisowe
 • Doraźne zlecenie prac serwisowych
 • Usuwanie awarii systemów automatyki
 • Pomoc techniczna - konsultacje i zdalne wsparcie
 • Przeprowadzanie technicznej inwentaryzacji systemów sterowania

Dlaczego warto mieć umowę?

Stała umowa to:

 • bezpieczeństwo
 • obniżenie kosztów eksploatacji i serwisu
 • gwarancja szybkiej interwencji
 • telefoniczne i zdalne wsparcie
 • okresowe przeglądy i konserwacje

 

W przypadku zainteresowania uprzejmie prosimy o kontakt z naszym wykfalifikowanym zespołem.

Kontakt – serwis@dpsystem.pl tel.+48 663 131 055


x
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie internetowej DPSystem.pl 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Klauzula informacyjna
X

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, DP System Sp. z o.o. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-088), przy ul. Długosza 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7282538813;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym z następujących celów:
  1. związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. wykonania i na podstawie łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii, zawarte w formularzu kontaktowym, zawartym na stronie internetowej dpsystem.pl (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  2. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
  3. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
  4. Operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  5. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Nasi kontrahenci.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  1. okres 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy łączącego nas z Panem/Panią – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt a) powyżej
  2. okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż rok od dnia zgłoszenia swojej kandydatury do pracy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt b) powyżej
  3. okres 6 lat od daty zakończenia łączącego nas stosunku cywilnoprawnego – w przypadku ust. 2 pkt c) powyżej
  4. okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi za zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt d) powyżej.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów wymienionych w pkt 2) powyżej;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Czytaj treść polityki prywatności