ul. Długosza 39, 91-088 Łódź   info@dpsystem.pl   +48 42 654 30 77
EN | PL
 
 
 
 
 
 

Automatyka Przemysłowa

Dział Automatyki Przemysłowej to zespół doświadczonych inżynierów i techników. Kompleksowo realizujemy projekty w przemyśle procesowym jak i maszynowym „pod klucz”, zarówno na podstawie własnych koncepcji i projektów, jak i powierzonych. Posiadamy kompetencje i doświadczenie w implementacji systemów sterowania czołowych dostawców takich jak: SIEMENS, Allen-Bradley, Schneider Electric. Projektujemy i prefabrykujemy rozdzielnice i szafy sterownicze w oparciu o najlepszy sprzęt takich firm jak Rittal, Eaton, Phoenix Contact czy WAGO. Realizujemy systemy SCADA na bazie sprawdzonych systemów wizualizacji: WinCC, Wonderware, iFix, oraz systemy DCS takich jak PCS7.

Nasze usługi to gwarancja terminowości, wysokiej jakości i profesjonalności.

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowej realizacji systemów zasilania i sterowania, wizualizacji oraz opomiarowania obiektowego dla oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, przepompowni i instalacji wodociągowych.

W ramach kompleksowych prac branży elektrycznej, AKPiA i teletechnicznej oferujemy:

 • Wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych i powykonawczych.
 • Dostawę i montaż transformatorów, rozdzielnic i instalacji ŚN.
 • Prefabrykację i dostawę rozdzielnic zasilająco-sterowniczych.
 • Dostawę, montaż i uruchomienie układów pomiarowych.
 • Montaż instalacji kablowych.
 • Montaż instalacji CCTV, SSW, IT.
 • Oprogramowanie sterowników PLC.
 • Oprogramowanie stacji operatorskich SCADA i interfejsów HMI.
 • Rozruch elektryczny i technologiczny urządzeń.
 • Szkolenie obsługi i służb utrzymania ruchu.

W swoich systemach stosujemy rozwiązania wiodących firm takich jak Siemens, Hach-Lange, ABB, Schneider czy Wonderware. Duże doświadczenie i szerokie kompetencje zespołu gwarantują, że jesteśmy w stanie sprostać najwyższym wymaganiom klienta.

MACS

Oparty na modelu matematycznym predykcyjny system sterowania procesem oczyszczania ścieków.

W ostatnich latach w Polsce dokonano modernizacji oczyszczalni ścieków na ogromną skalę. Stare i wysłużone urządzenia zostały zastąpione nowoczesnymi, o wysokiej sprawności energetycznej. Systemy pomiarowe zastąpiono czujnikami najnowszej generacji.

Firma DP System wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w tym zakresie i odpowiadając na potrzeby rynku, wprowadza  nowy produkt MACS– nadrzędny system sterowania.

MACS stanowi innowacyjne połączenie rozwiązań technologicznych, programistycznych i technicznych, których celem jest maksymalizacja efektywności technologicznej, energetycznej oraz ekonomicznej procesu oczyszczania ścieków.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym nowym produktem, dzięki któremu zapewnimy optymalizację linii biologicznego oczyszczania ścieków, obniżenie kosztów eksploatacji oczyszczalni, zmniejszenie zużycia energii i koagulantu, zwiększenie żywotności urządzeń, minimalizację ryzyka powstawiania awarii oraz planowanie obsługi serwisowej urządzeń. Co nas wyróżnia? Oprócz korzyści wynikających z wprowadzenia systemu na oczyszczalni zapewnimy Państwu zdalny nadzór technologiczny i parametryzację systemu przez okres 12 miesięcy od momentu uruchomienia oraz późniejsze wsparcie serwisowe.

Zachęcamy do kontaktu z nami. Na Państwa życzenie chętnie przeprowadzimy prezentację. Więcej informacji tutaj.

SENEMA

DP System posiada także w swojej ofercie autorskie rozwiązanie SENEMA – system nadzoru maszyn.

SENEMA pozwala na bieżący monitoring współczynnika OEE oraz analizę postoju maszyn ze względu na ich przyczyny, miejsca wystąpienia i czas trwania. SENEMA jest oprogramowaniem powstałym we współpracy zespołu programistów baz danych z automatykami, wychodzącym naprzeciw zapotrzebowaniu jakie pojawiło się w nowoczesnych firmach. Projekt ten powstał w celu skrócenia czasu procesów decyzyjnych poprzez dostarczanie wiarygodnych danych w trybie online. Informacje , które uzyskujemy przy pomocy naszego systemu są niezależne od czynnika ludzkiego, ponieważ pochodzą bezpośrednio z systemu sterowania linii produkcyjnych.

System Senema zbudowany został na bazie doświadczenia dwóch firm: DP System Sp. z o.o. oraz Ami-Soft s.c.

Dalsze informacje dostępne na stronie www.senema.pl

 

AUDYT TECHNOLOGICZNO - TECHNICZNY OŚ w obszarze części biologicznej

Oczyszczalnie ścieków często pomimo wielu lat pracy czy nawet modernizacji pracują niewykorzystując swojego potencjału technologicznego. Nawet sprawne zarządzenie obiektem nie rozwiązuje ukrytych problemów. Dlatego usługa audytu pozwoli poznać potencjał oczyszczalni, a ostatecznie oszczędzić energię

Audyt obejmuje

 • obliczenia projektowe wymaganych powierzchni
  i kubatur
 • podatność ścieków na proces biologicznego oczyszczania
 • wymagany stopień recyrkulacji wewnętrznej
  i zewnętrznej
 • zapotrzebowanie na powietrze dla procesu
 • ogólne przeglądy i ocenę struktury systemu sterowania, serwerów SCADA, sterowników PLC,
  instalacji zasilania elektrycznego, systemu napowietrzania, urządzeń pomiarowych

Wnioski z analizy obiektu wskazują:

 • potencjał technologiczny oczyszczalni
 • słabe i mocne strony obiektu
 • sprawność systemu sterowania
 • potencjał optymalizacji procesu
 • możliwości poprawy efektywności energetycznej
 • obszary do modernizacji
 • kierunki działań optymalizujących
 • możliwości ograniczenia kosztów inwestycyjnych
 • potencjał podniesienia bezpieczeństwa procesu

x
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie internetowej DPSystem.pl 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Klauzula informacyjna
X

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, DP System Sp. z o.o. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-088), przy ul. Długosza 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7282538813;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym z następujących celów:
  1. związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. wykonania i na podstawie łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii, zawarte w formularzu kontaktowym, zawartym na stronie internetowej dpsystem.pl (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  2. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
  3. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
  4. Operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  5. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Nasi kontrahenci.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  1. okres 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy łączącego nas z Panem/Panią – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt a) powyżej
  2. okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż rok od dnia zgłoszenia swojej kandydatury do pracy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt b) powyżej
  3. okres 6 lat od daty zakończenia łączącego nas stosunku cywilnoprawnego – w przypadku ust. 2 pkt c) powyżej
  4. okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi za zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt d) powyżej.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów wymienionych w pkt 2) powyżej;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Czytaj treść polityki prywatności