ul. Długosza 39, 91-088 Łódź   info@dpsystem.pl   +48 42 654 30 77
EN | PL
 
 
 
 
 
 

Automatyka Przemysłowa

Dział Automatyki Przemysłowej to zespół doświadczonych inżynierów i techników. Kompleksowo realizujemy projekty w przemyśle procesowym jak i maszynowym „pod klucz”, zarówno na podstawie własnych koncepcji i projektów, jak i powierzonych. Posiadamy kompetencje i doświadczenie w implementacji systemów sterowania czołowych dostawców takich jak: SIEMENS, Allen-Bradley, Schneider Electric. Projektujemy i prefabrykujemy rozdzielnice i szafy sterownicze w oparciu o najlepszy sprzęt takich firm jak Rittal, Eaton, Phoenix Contact czy WAGO. Realizujemy systemy SCADA na bazie sprawdzonych systemów wizualizacji: WinCC, Wonderware, iFix, oraz systemy DCS takich jak PCS7.

Nasze usługi to gwarancja terminowości, wysokiej jakości i profesjonalności.

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowej realizacji systemów zasilania i sterowania, wizualizacji oraz opomiarowania obiektowego dla oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, przepompowni i instalacji wodociągowych.

W ramach kompleksowych prac branży elektrycznej, AKPiA i teletechnicznej oferujemy:

 • Wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych i powykonawczych.
 • Dostawę i montaż transformatorów, rozdzielnic i instalacji ŚN.
 • Prefabrykację i dostawę rozdzielnic zasilająco-sterowniczych.
 • Dostawę, montaż i uruchomienie układów pomiarowych.
 • Montaż instalacji kablowych.
 • Montaż instalacji CCTV, SSW, IT.
 • Oprogramowanie sterowników PLC.
 • Oprogramowanie stacji operatorskich SCADA i interfejsów HMI.
 • Rozruch elektryczny i technologiczny urządzeń.
 • Szkolenie obsługi i służb utrzymania ruchu.

W swoich systemach stosujemy rozwiązania wiodących firm takich jak Siemens, Hach-Lange, ABB, Schneider czy Wonderware. Duże doświadczenie i szerokie kompetencje zespołu gwarantują, że jesteśmy w stanie sprostać najwyższym wymaganiom klienta.

MACS

Oparty na modelu matematycznym predykcyjny system sterowania procesem oczyszczania ścieków.

W ostatnich latach w Polsce dokonano modernizacji oczyszczalni ścieków na ogromną skalę. Stare i wysłużone urządzenia zostały zastąpione nowoczesnymi, o wysokiej sprawności energetycznej. Systemy pomiarowe zastąpiono czujnikami najnowszej generacji.

Firma DP System wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w tym zakresie i odpowiadając na potrzeby rynku, wprowadza  nowy produkt MACS– nadrzędny system sterowania.

MACS stanowi innowacyjne połączenie rozwiązań technologicznych, programistycznych i technicznych, których celem jest maksymalizacja efektywności technologicznej, energetycznej oraz ekonomicznej procesu oczyszczania ścieków.

Zachęcamy do zapoznania się z naszym nowym produktem, dzięki któremu zapewnimy optymalizację linii biologicznego oczyszczania ścieków, obniżenie kosztów eksploatacji oczyszczalni, zmniejszenie zużycia energii i koagulantu, zwiększenie żywotności urządzeń, minimalizację ryzyka powstawiania awarii oraz planowanie obsługi serwisowej urządzeń. Co nas wyróżnia? Oprócz korzyści wynikających z wprowadzenia systemu na oczyszczalni zapewnimy Państwu zdalny nadzór technologiczny i parametryzację systemu przez okres 12 miesięcy od momentu uruchomienia oraz późniejsze wsparcie serwisowe.

Zachęcamy do kontaktu z nami. Na Państwa życzenie chętnie przeprowadzimy prezentację. Więcej informacji tutaj.

SENEMA

DP System posiada także w swojej ofercie autorskie rozwiązanie SENEMA – system nadzoru maszyn.

SENEMA pozwala na bieżący monitoring współczynnika OEE oraz analizę postoju maszyn ze względu na ich przyczyny, miejsca wystąpienia i czas trwania. SENEMA jest oprogramowaniem powstałym we współpracy zespołu programistów baz danych z automatykami, wychodzącym naprzeciw zapotrzebowaniu jakie pojawiło się w nowoczesnych firmach. Projekt ten powstał w celu skrócenia czasu procesów decyzyjnych poprzez dostarczanie wiarygodnych danych w trybie online. Informacje , które uzyskujemy przy pomocy naszego systemu są niezależne od czynnika ludzkiego, ponieważ pochodzą bezpośrednio z systemu sterowania linii produkcyjnych.

System Senema zbudowany został na bazie doświadczenia dwóch firm: DP System Sp. z o.o. oraz Ami-Soft s.c.

Dalsze informacje dostępne na stronie www.senema.pl

 


x
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie internetowej DPSystem.pl 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Klauzula informacyjna
X

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, DP System Sp. z o.o. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-088), przy ul. Długosza 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7282538813;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym z następujących celów:
  1. związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. wykonania i na podstawie łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii, zawarte w formularzu kontaktowym, zawartym na stronie internetowej dpsystem.pl (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  2. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
  3. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
  4. Operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  5. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Nasi kontrahenci.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  1. okres 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy łączącego nas z Panem/Panią – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt a) powyżej
  2. okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż rok od dnia zgłoszenia swojej kandydatury do pracy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt b) powyżej
  3. okres 6 lat od daty zakończenia łączącego nas stosunku cywilnoprawnego – w przypadku ust. 2 pkt c) powyżej
  4. okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi za zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt d) powyżej.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów wymienionych w pkt 2) powyżej;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Czytaj treść polityki prywatności