ul. Długosza 39, 91-088 Łódź   info@dpsystem.pl   +48 42 654 30 77
EN | PL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automatyka Przemysłowa
Automatyka Kolejowa
Techniczne Utrzymanie Nieruchomości
IT
Dział projektów infrastrukturalnych

Automatyka

przemysłowa

Automatyka

kolejowa

Techniczne

utrzymanie nieruchomości

Dział

Bezpieczeństwa Cyfrowego

Dział projektów

infrastrukturalnych

Automatyka

pod kontrolą

Nasze produkty

MACS   

Oparty na modelu matematycznym predykcyjny system sterowania procesem oczyszczania ścieków. MACS stanowi innowacyjne połączenie rozwiązań technologicznych, programistycznych i technicznych, których celem jest maksymalizacja efektywności technologicznej, energetycznej oraz ekonomicznej procesu oczyszczania ścieków.

Ochrona środowiska  

W swoich rozwiązaniach, stosowanych w przemyśle i kolejnictwie, kładziemy duży nacisk na aspekt troski o środowisko naturalne. Przyczyniają się do tego nie tylko zmieniające warunki ekonomiczne, ale również rosnąca świadomość społeczna oraz przepisy prawne.

Bezpieczeństwo transportu  

Bezpieczeństwo w transporcie to obszar, którego nie można zaniedbywać, ponieważ ma wpływ na nasze życie. Nasze projekty skupiają się na podnoszeniu bezpieczeństwa kolei wysokich prędkości, poprzez zabudowywanie nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Nowoczesność w budownictwie

Proponujemy naszym klientom wprowadzenie współczesnych systemów automatyki budynkowej, które zapewniają przede wszystkim komfort i bezpieczeństwo użytkowania budynków, a także prowadzą do oszczędności energii, co z kolei przekłada się również na ochronę środowiska.

Inteligentne oświetlenie  

Oferujemy naszym klientom kompleksową modernizację infrastruktury oświetleniowej, która zwiększa bezpieczeństwo i komfort przechodniów jak również generuje wymierne oszczędności finansowe oraz wpływa na zwiększenie ochrony środowiska.

Najnowsze projekty

2023-08-31

Z ogromnym entuzjazmem ogłaszamy zakończenie jednej z kluczowych inwestycji dla naszej społeczności, która rozpoczęła się w grudniu 2017 r.! Chodzi o modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę nowych odcinków kanalizacji w Międzyzdrojach. Cieszymy się, że nasz udział (AKP i system SCADA) przyczynił się do  ochrony środowiska i poprawił standardy życia mieszkańców.

2022-11-04

Trwają roboty budowlane związane z budową Zaplecza Technicznego Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej w Rzeszowie.

"rze1.jpg" fot. BDO

Najnowsze informacje

2024-03-21

System MACS (Model-based Advanced Control System), przeznaczony do wspomagania pracy biologicznych oczyszczalni ścieków, rozwijamy od 2018 roku. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym, jak komputery przemysłowe Siemensa, i programistycznym, system pozwala obiektom na znaczne oszczędności w zakresie zużycia energii oraz zapewnia dodatkową rezerwę ładunkową.

A to tylko część korzyści, które może osiągnąć dzięki MACS. Jak wygląda proces wdrażania systemu Jakie efekty udało się uzyskać dzięki jego wykorzystaniu w rzeczywistych obiektach? Po odpowiedzi zapraszamy do przeczytania opracowanego przez Siemens case study i obejrzenia materiału wideo:

https://www.siemens.com/pl/pl/o-firmie/case-study/optymalizacja-sterowania-oczyszczalnia-sciekow.html

#DPSystem #casestudy #wdrożenie #SiemensPolska #MACS #efektywność #energia #automatyzacja #optymalizacja

2023-09-07
W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO oraz na terenach zewnętrznych będzie można się zapoznać z najnowszymi trendami, rozwiązaniami technologicznymi, poziomem rozwoju systemów transportowych, infrastruktury kolejowej i nowościami w Polsce, Europie i na świecie. To także doskonała okazja do wymiany doświadczeń i spotkań w środowisku branżowym.

W 15. jubileuszowej edycji targów spodziewany jest udział ponad 500 wystawców z co najmniej kilkudziesięciu krajów, w tym potwierdzone już pawilony narodowe z Austrii, Czech, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Prognozowany jest też udział ponad 25 tys. gości branżowych z ponad 40 krajów.
 

O Firmie

DP System to dobrze zorganizowany i skutecznie współpracujący zespół specjalistów.

Inżynierowie, projektanci oraz wdrożeniowcy stanowią trzon techniczny naszej firmy. W swoich działaniach zawsze kierujemy się profesjonalizmem i etyką. Nasze projekty są prowadzone zgodnie ze  sztuką zarządzania oraz zachowaniem wymaganych norm. Liczne referencje potwierdzają nasze doświadczenie i solidność gwarantując bezpieczeństwo Klientów.

Dostarczamy optymalne rozwiązania w zakresie systemów sterowania i zasilania elektrycznego, które odpowiadają indywidualnym potrzebom naszych Klientów w obszarze technicznym, organizacyjnym i finansowym.

 

Nasze certyfikaty


x
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie internetowej DPSystem.pl 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Klauzula informacyjna
X

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, DP System Sp. z o.o. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-088), przy ul. Długosza 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7282538813;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym z następujących celów:
  1. związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. wykonania i na podstawie łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii, zawarte w formularzu kontaktowym, zawartym na stronie internetowej dpsystem.pl (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  2. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
  3. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
  4. Operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  5. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Nasi kontrahenci.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  1. okres 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy łączącego nas z Panem/Panią – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt a) powyżej
  2. okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż rok od dnia zgłoszenia swojej kandydatury do pracy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt b) powyżej
  3. okres 6 lat od daty zakończenia łączącego nas stosunku cywilnoprawnego – w przypadku ust. 2 pkt c) powyżej
  4. okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi za zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt d) powyżej.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów wymienionych w pkt 2) powyżej;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Czytaj treść polityki prywatności