ul. Długosza 39, 91-088 Łódź   info@dpsystem.pl   +48 42 654 30 77
EN | PL
 
 
 
 
 
 

Techniczne Utrzymanie Nieruchomości

DP System poza usługami automatyki oferuje także kompleksowe świadczenia oferowane użytkownikom nieruchomości, wspierające ich działalność podstawową, oparte na nowoczesnych metodach planowania przestrzeni i miejsca pracy, budynków i urządzeń. Świadczymy zintegrowane usługi zarządzania i utrzymania budynków w należytym stanie technicznym wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi - w fazie projektowania, realizacji, eksploatacji, modernizacji, restrukturyzacji i reorganizacji. Oferujemy Państwu jeden punkt kontaktu do wszystkich usług, co pozwala zaoszczędzić nie tylko czas ale i upraszcza komunikację i koordynację projektu.

Zarządzanie projektami

Oferujemy Państwu kompleksową realizację wielobranżowych projektów inwestycyjnych. Odpowiednie zarządzanie projektami pozwala na terminowe dostarczenie optymalnych rozwiązań, mieszczących się w ramach ustalonych budżetów i zgodnie z pierwotnymi założeniami.

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Zakres naszych usług obejmuje:

 • Kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz w roku (kontrola elementów budowli, instalacji, przewodów kominowych).
 • Kontrole okresowe wykonywane co najmniej raz na pięć lat.
 • Kontrole okresowe wykonywane co najmniej dwa razy do roku dla określonych obiektów wielkopowierzchniowych.
 • Kontrole bezpiecznego użytkowania obiektów.
 • Kontrole stanu technicznego kotłów.
 • Kontrole urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji wykonywane co najmniej raz na pięć lat.
 • Jednorazowe kontrole instalacji grzewczej z kotłem.

Ponadto

 • Wykonanie wszelkich ekspertyz i opinii technicznych.
 • Wykonanie kosztorysów napraw.
 • Pomoc przy zakładaniu i prowadzeniu Książki Obiektu Budowlanego.

 

 Usługi i serwisy techniczne

Usługa obejmuje doradztwo techniczne, projektowanie, wykonawstwo, nadzór i eksploatację, a także   optymalizację wyposażenia technicznego budynków i obiektów budowlanych oraz przynależnej infrastruktury technicznej.

W jej zakres wchodzą budowa, rozbudowa, remonty i modernizacje, serwisy techniczne gwarancyjne i pogwarancyjne, naprawy i konserwacje, usuwanie awarii, pogotowie techniczne 24h, przeglądy okresowe, administracja dokumentacją techniczną, nadzory nad podwykonawcami, zakupy materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych (zarządzanie magazynem części zamiennych) oraz zarządzanie procesem gwarancyjnym.

Usługi dodatkowe

Oferujemy również wsparcie techniczne i organizacyjne w pozostałych, nieprodukcyjnych obszarach działalności naszego Klienta.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • Usługi zimowe – odśnieżanie dachów, parkingów, placów manewrowych i dróg dojazdowych.
 • Gospodarka odpadowa.
 • Dostawy na potrzeby procesu produkcyjnego.
 • Urządzenia zewnętrzne.
 • Pomoc przy przeprowadzkach i relokacjach.
 • Czyszczenie, mycie i malowanie hal produkcyjnych.
 • Specjalistyczne usługi alpinistyczne.

Zachęcamy Państwa do zdefiniowania potencjalnych obszarów wsparcia, co pozwoli nam stworzyć precyzyjną ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb.


x
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie internetowej DPSystem.pl 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Klauzula informacyjna
X

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, DP System Sp. z o.o. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-088), przy ul. Długosza 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7282538813;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym z następujących celów:
  1. związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. wykonania i na podstawie łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii, zawarte w formularzu kontaktowym, zawartym na stronie internetowej dpsystem.pl (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  2. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
  3. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
  4. Operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  5. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Nasi kontrahenci.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  1. okres 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy łączącego nas z Panem/Panią – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt a) powyżej
  2. okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż rok od dnia zgłoszenia swojej kandydatury do pracy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt b) powyżej
  3. okres 6 lat od daty zakończenia łączącego nas stosunku cywilnoprawnego – w przypadku ust. 2 pkt c) powyżej
  4. okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi za zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt d) powyżej.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów wymienionych w pkt 2) powyżej;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Czytaj treść polityki prywatności