ul. Długosza 39, 91-088 Łódź   info@dpsystem.pl   +48 42 654 30 77
EN | PL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polityka Jakości

POLITYKA  ZINTEGROWANGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Firma DP System dostarcza nowoczesne kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów sterowania, teletechnicznych i zasilania elektrycznego, które odpowiadają indywidualnym potrzebom naszych Klientów w obszarze technicznym, organizacyjnym i finansowym.

Jesteśmy firmą inżynierską specjalizującą się w realizacji projektów automatyki i teletechniki. Szczególne kompetencje i referencje posiadamy w następujących sektorach:

 • Automatyka przemysłowa
 • Automatyka kolejowa
 • Automatyka budynkowa
 • Smart City

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze, gwarantujemy naszym Klientom wysoką i stabilną jakość wyrobów i usług, profesjonalną obsługę, pomoc i doradztwo techniczne uwzględniające optymalne rozwiązania dla indywidualnych potrzeb.

Świadczymy nasze usługi z zachowaniem dbałości o interesy wszystkich zainteresowanych stron oraz przy poszanowaniu środowiska naturalnego, wymagań prawnych i regulacyjnych.

Utrzymujemy wysoki poziom świadczonych usług poprzez ciągłe doskonalenie w następujących obszarach:

 • Etycznego postępowania wobec pracowników, Klientów oraz wszystkich stron zainteresowanych.
 • Zapewniania rozwoju kompetencji pracowników.
 • Zapewniania wysokiej jakości realizowanych projektów i usług.
 • Dążenia do stałej poprawy stanu BHP i zapobiegania wypadkom przy pracy,
 • Troski o wpływ działalności firmy na środowisko naturalne

 

Zobowiązujemy się do:

 

 • Spełnienia wymagań norm ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001.
 • Ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz uwzględniania ich roli w działaniach na rzecz BHP, jakości i ochrony środowiska.
 • Prowadzenia działalności w naszym przedsiębiorstwie zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących BHP i środowiska naturalnego.

 

Najwyższe kierownictwo DP System Sp. z o.o. określiło i przyjęło do realizacji Politykę ZSZ, która została zakomunikowana w całej organizacji wszystkim pracownikom. Jest ona systematycznie przeglądana pod względem aktualności i adekwatności do celu istnienia organizacji, a jej realizacja jest nadzorowana poprzez audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania.

Polityka ZSZ oraz zawarte w niej cele są zrozumiałe i wdrożone. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do aktywnego wspierania funkcjonowania i doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w tym do realizacji celów firmy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Andrzej Dziwisz


x
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie internetowej DPSystem.pl 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Klauzula informacyjna
X

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, DP System Sp. z o.o. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-088), przy ul. Długosza 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7282538813;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym z następujących celów:
  1. związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. wykonania i na podstawie łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii, zawarte w formularzu kontaktowym, zawartym na stronie internetowej dpsystem.pl (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  2. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
  3. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
  4. Operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  5. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Nasi kontrahenci.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  1. okres 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy łączącego nas z Panem/Panią – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt a) powyżej
  2. okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż rok od dnia zgłoszenia swojej kandydatury do pracy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt b) powyżej
  3. okres 6 lat od daty zakończenia łączącego nas stosunku cywilnoprawnego – w przypadku ust. 2 pkt c) powyżej
  4. okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi za zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt d) powyżej.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów wymienionych w pkt 2) powyżej;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Czytaj treść polityki prywatności