ul. Długosza 39, 91-088 Łódź   info@dpsystem.pl   +48 42 654 30 77
EN | PL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Firmie

DP System to dobrze zorganizowany i skutecznie współpracujący zespół specjalistów. Inżynierowie, projektanci oraz wdrożeniowcy stanowią trzon techniczny naszej firmy. W swoich działaniach zawsze kierujemy się profesjonalizmem i etyką. Nasze projekty są prowadzone zgodnie ze sztuką zarządzania oraz zachowaniem wymaganych norm. Liczne referencje potwierdzają nasze doświadczenie i solidność gwarantując bezpieczeństwo Klientów.

Dostarczamy optymalne rozwiązania w zakresie systemów sterowania i zasilania elektrycznego, które odpowiadają indywidualnym potrzebom naszych Klientów w obszarze technicznym, organizacyjnym i finansowym.

ATUTY

 • Zarządzanie projektem w czasie całego cyklu życia
 • Szybkość i elastyczność w działaniu
 • Wysoka jakość wykonania
 • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego drugiego stopnia upraniające do realizacji projektów o klauzuli ściśle tajne na terenie Polski np. dla instytucji rządowych i wojskowych
 • Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia uprawniające do realizacji projektów o klauzuli NATO Secret i EU Secret
 • Partnerstwo techniczne i handlowe z wiodącymi koncernami w branży
 • Spełniamy normy jakościowe, BHP i zarządzania projektem (ISO9001, ISO18001, PMI)

KOMPETENCJE

 • Projektowanie systemów teletechnicznych,zasilania elektrycznego i sterowania
 • Programowanie elementów automatyki (Systemy DCS, BMS, Sterowniki PLC, stacje SCADA, interfejsy HMI)
 • Prefabrykacja rozdzielnic zasilająco-sterowniczych, szaf serwerowych i rozdzielnic teleinformatycznych
 • Integracja i optymalizacja systemów sterowania (DCS, ESD, SSP, DSO, SSWiN, KD)
 • Montaż instalacji CCTV - monitoringu wizyjnego, SSW - sygnalizacji włamania, KD - kontroli dostępu, IT-przetwarzania informacji, AKPiA - aparatury kontrolno-pomiarowej, SRK – systemu sterowania ruchem kolejowym, SSP – systemu sygnalizacji pożaru, DSO - dżwiękowego systemu ostrzegawczego, SMS (PSIM) - systemu zarządzania bezpieczeństwem budynku, BMS - automatyki budynkowej.
 • Modernizacje i dostosowanie maszyn do wymogów bezpieczeństwa
 • Budowa sieci światłowodowych na potrzeby komunikacji i zarządzania
 • Projektowanie i wykonywanie systemów prezentacji informacji
 • Kompleksowa obsługa infrastruktury technicznej budynków w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji.
 • Planowanie, projektowanie oraz wykonanie systemów w obszarze Smart City
 • Kompleksowa modernizacja drogowej infrastruktury oświetleniowej – planowanie, audyt, projekt, wykonanie
 • Utrzymanie drogowej infrastruktury oświetleniowej
 • Modernizacja teletechnicznej infrastruktury drogowej

 


x
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie internetowej DPSystem.pl 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Klauzula informacyjna
X

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, DP System Sp. z o.o. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-088), przy ul. Długosza 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7282538813;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym z następujących celów:
  1. związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. wykonania i na podstawie łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii, zawarte w formularzu kontaktowym, zawartym na stronie internetowej dpsystem.pl (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  2. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
  3. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
  4. Operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  5. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Nasi kontrahenci.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  1. okres 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy łączącego nas z Panem/Panią – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt a) powyżej
  2. okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż rok od dnia zgłoszenia swojej kandydatury do pracy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt b) powyżej
  3. okres 6 lat od daty zakończenia łączącego nas stosunku cywilnoprawnego – w przypadku ust. 2 pkt c) powyżej
  4. okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi za zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt d) powyżej.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów wymienionych w pkt 2) powyżej;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Czytaj treść polityki prywatności