ul. Długosza 39, 91-088 Łódź   info@dpsystem.pl   +48 42 654 30 77
EN | PL
 
 
 
 
 
 

Dział Bezpieczeństwa Cyfrowego

Dział Bezpieczeństwa Cyfrowego zajmuje się analizą i wdrożeniem dedykowanych rozwiązań służących ochronie firm i instytucji przed niepożądanymi zjawiskami w obszarze cyfrowym, które mogą destabilizować bieżącą działalność.  Dział  zatrudnia i współpracuje z doświadczoną kadrą techniczną profesjonalnie zajmującą się bezpieczeństwem cyfrowym od wielu lat w środowisku cywilnym i wojskowym. Kadra nasza posiada szereg certyfikatów uprawniających do aktywności m.in..

 • Certified Internal Auditor (CIA);
 • Certified Information System Auditor (CISA);
 • Certyfikat audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy PN-EN ISO/IEC 27001 z przepisami ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1398 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1338), w zakresie certyfikacji osób;

Nasze kompetencje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego zostały wykorzystane w pracach na rzecz rządu RP; międzynarodowych misji wojskowych czy też w obszarze przedsiębiorstw i administracji publicznej.

 

Nasze usługi charakteryzują się komplementarnymi, dedykowanymi rozwiązaniami z obszaru bezpieczeństwa IT i OT od prewencji po działania naprawcze i są zgodne z unijnymi regulacjami :

 • Dyrektywą NIS  ( Network and Information Systems Directive)
 • Strategią EU w zakresie cyberbezpieczeństwa z 16 grudnia 2020
 • Digital Europe Programme na lata 2021-2027,
 • Cybersecurity Act z 27 czerwca 2019

 oraz na poziomie krajowym z :

 •  ustawą Krajowy System Cyberezpieczeństwa,
 • Strategią Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024,
 •  Rozporządzeniem  Ministra Cyfryzacji z dnia 4 grudnia 2019 r.

W ramach  prac oferujemy:

 •  wykonanie audytów dla instytucji publicznych w tym JST   zgodnie z zasadami ustawowymi
 • wykonanie audytów dla Operatorów Usług Kluczowych i Dostawców Usług Cyfrowych oraz Operatorów Infrastruktury Krytycznej zgodnie z zasadami  ustawowymi
 • wykonanie symulacji zagrożeń, testów penetracyjnych, badania podatności i odporności
 • wdrażanie kompleksowych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego obszarów  IT/OT
 • wdrożenie pełnej polityki bezpieczeństwa w firmie/instytucji

 

Zachęcamy do kontaktu z nami, celem przedstawienia szczegółowej oferty odpowiadającej Państwa wymaganiom.


x
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie internetowej DPSystem.pl 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Klauzula informacyjna
X

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, DP System Sp. z o.o. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-088), przy ul. Długosza 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7282538813;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym z następujących celów:
  1. związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. wykonania i na podstawie łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii, zawarte w formularzu kontaktowym, zawartym na stronie internetowej dpsystem.pl (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  2. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
  3. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
  4. Operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  5. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Nasi kontrahenci.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  1. okres 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy łączącego nas z Panem/Panią – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt a) powyżej
  2. okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż rok od dnia zgłoszenia swojej kandydatury do pracy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt b) powyżej
  3. okres 6 lat od daty zakończenia łączącego nas stosunku cywilnoprawnego – w przypadku ust. 2 pkt c) powyżej
  4. okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi za zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt d) powyżej.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów wymienionych w pkt 2) powyżej;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Czytaj treść polityki prywatności