ul. Długosza 39, 91-088 Łódź   info@dpsystem.pl   +48 42 654 30 77
EN | PL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Webinarium "Nadrzędny system sterowania jako narzędzie optymalizacji procesu oczyszczania ścieków"

2021-04-13

W ostatnich latach w Polsce dokonano modernizacji wielu oczyszczalni ścieków. Stare i wysłużone urządzenia technologiczne zostały zastąpione nowymi. Wprowadzono nowoczesne systemy pomiarowe. Zastosowanie nowych technologii otworzyło drogę do wprowadzenia zaawansowanych algorytmów sterowania, których celem jest maksymalizacja efektywności technologicznej, energetycznej oraz ekonomicznej procesu oczyszczania ścieków. Odpowiedzią na potrzeby rynku jest nadrzędny system sterowania MACS.

Termin webinarium:

21 kwietnia 2021 r., godz. 10.00

Czas trwania ok. 2-2,5 godziny

 

Program webinarium:

Powitanie uczestników i wprowadzenie - Adam Paczesny

Prezentacja - Marek Swinarski i Tomasz Chrześcijanek

 • Znaczenie systemu sterowania
 • Analiza przedwdrożeniowa
 • Strategie sterowania
 • Regulatory w systemach sterowania
 • Ogólna struktura systemu MACS
 • Moduły sterowania
 • Korzyści wynikające z wdrożenia systemu
 • Przykład wdrożenia systemu na wybranym obiekcie (OŚ Iława)
 • Plany rozwojowe systemu

Runda pytań i odpowiedzi

Podsumowanie i zakończenie

 

Prowadzący:

Adam Paczesny - Dyrektor Działu Automatyki Przemysłowej ds. Handlowych odpowiedzialny za zarządzanie działem handlowym oraz opracowywanie strategii i planów sprzedaży.

Tomasz Chrześcijanek - Z-ca Dyr. Działu Automatyki Przemysłowej ds. technicznych –specjalista automatyk z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie rozwoju i wdrażania systemów, w tym sterowania obiektami wod.-kan. Odpowiedzialny za tworzenie i rozwój nadrzędnego systemu sterowania MACS.

Marek Swinarski - Ekspert ds. technologii z wieloletnim praktycznym doświadczeniem zawodowym w zakresie kontroli i optymalizacji procesów technologicznych oczyszczania wody i ścieków oraz realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie Inżynierii Środowiska, specjalność Technologia Wody i Ścieków. Autor i współautor wielu publikacji naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych i krajowych. Niekwestionowany autorytet w zakresie opracowania i wdrażania zaawansowanego, innowacyjnego systemu sterowania dla oczyszczalni ścieków.

 

Zgłoszenia online:

https://igwp.clickmeeting.com/nadrzedny-system-sterowania-jako-narzedzie-optymalizacji-procesu-oczyszczania-sciekow/register

do 21.04.2021, godz. 09.30

 

Wymagania sprzętowe:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać komputer lub urządzenie mobilne ze standardowym oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.


x
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie internetowej DPSystem.pl 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Klauzula informacyjna
X

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, DP System Sp. z o.o. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-088), przy ul. Długosza 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7282538813;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym z następujących celów:
  1. związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. wykonania i na podstawie łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii, zawarte w formularzu kontaktowym, zawartym na stronie internetowej dpsystem.pl (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  2. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
  3. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
  4. Operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  5. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Nasi kontrahenci.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  1. okres 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy łączącego nas z Panem/Panią – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt a) powyżej
  2. okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż rok od dnia zgłoszenia swojej kandydatury do pracy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt b) powyżej
  3. okres 6 lat od daty zakończenia łączącego nas stosunku cywilnoprawnego – w przypadku ust. 2 pkt c) powyżej
  4. okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi za zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt d) powyżej.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów wymienionych w pkt 2) powyżej;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Czytaj treść polityki prywatności