ul. Długosza 39, 91-088 Łódź   info@dpsystem.pl   +48 42 654 30 77
EN | PL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności

/
2022-08-05

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniach 10.08-13.08.2022 r. spółka DP System przenosi się do nowej siedziby. W tych dniach kontakt z pracownikami może być ograniczony. Przepraszamy za utrudnienia. O wszystkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Informujemy, że w dniach 23-24.06.2022 r. odbędzie się organizowana przez Spółkę „Wodociągi Słupsk” konferencja podsumowująca inwestycje zrealizowane w latach 2014-2022, w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Słupskiego Inkubatora Technologicznego. Serdecznie zapraszamy.

Spółka DP System poprowadzi prezentację pn.”Co to jest predykcja i jak ją wykorzystać w sterowaniu procesami technologicznymi?

https://www.wodociagi.slupsk.pl/2022/06/20/konferencja-podsumowujaca-realizacje-projektow/

W dniach 23-25.03.2022 r. odbyła się branżowa konferencja organizowana przez Pomorskie Forum Wodociągowe. W bieżącym roku gospodarzem wydarzenia są „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. Spotkanie skierowane były przede wszystkim do firm wod – kan z województwa pomorskiego, jak również innych podmiotów zainteresowanych wydarzeniem. Podczas konferencji omówione zostały zagadnienia dotyczące między innymi gospodarki ściekowej, wodnej, energetycznej oraz aspekty biznesowo-prawne. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z obiektami i doświadczeniem słupskich wodociągów oraz wymienić branżową wiedzą.

Firma DP System poprowadziła wykład na temat naszego systemu sterowania NSS MACS. Serdecznie dziękujemy Pomorskiemu Forum Wodociągowemu za zaproszenie.
Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem:

https://wodociagowiec.pl/szczegoly-artykulu/zakonczylo-sie-konferencja-czlonkow-pomorskiego-forum-wodociagowego/

/
2021-11-17

XXIV Kongres Naukowo-Techniczny WOD-KAN-EKO 2021 16-18 listopada 2021r. Łódź to jedno z największych spotkań dla branży wodociągowej w Polsce. 

Honorowymi Gospodarzami Kongresu są: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o. o. oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi.

Organizatorem wydarzenia jest BMP Sp. z o.o.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom Seminarium GŚ-61 Kontrola i sterowanie procesami na Oczyszczalni Ścieków, które odbyło się 9 listopada 2021 r. w miejscowości Dziarny k. Iławy

Mamy nadzieję, że seminarium było dla Państwa okazją do inspirującej wymiany myśli, informacji i doświadczeń związanych z tematyką sterowania procesami na oczyszczalni ścieków i jednocześnie  motywacją do wdrożenia oprzyrządowania, kontroli i automatyzacji technologii na oczyszczalniach ścieków.

Firma DP System ma przyjemność uczestniczyć w XIX Ogólnopolskim  Forum Wymiany Doświadczeń w Dziedzinie Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków pn.: „Eksploatatorzy dla Eksploatatorów" które odbędzie się 20-22 września 2021 r. w Toruniu.

Celem organizowanego od blisko 20 lat forum jest wymiana doświadczeń technologiczno-eksploatacyjnych pomiędzy przedstawicielami oczyszczalni z całego kraju. Serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszymi Prelegentami.


 


x
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie internetowej DPSystem.pl 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Klauzula informacyjna
X

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, DP System Sp. z o.o. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-088), przy ul. Długosza 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7282538813;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym z następujących celów:
  1. związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. wykonania i na podstawie łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii, zawarte w formularzu kontaktowym, zawartym na stronie internetowej dpsystem.pl (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  2. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
  3. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
  4. Operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  5. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Nasi kontrahenci.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  1. okres 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy łączącego nas z Panem/Panią – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt a) powyżej
  2. okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż rok od dnia zgłoszenia swojej kandydatury do pracy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt b) powyżej
  3. okres 6 lat od daty zakończenia łączącego nas stosunku cywilnoprawnego – w przypadku ust. 2 pkt c) powyżej
  4. okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi za zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt d) powyżej.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów wymienionych w pkt 2) powyżej;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Czytaj treść polityki prywatności