Kariera w DP System

Technik Obiektu

Miejsce pracy: Łódź, Warszawa

DP System jest firmą inżynierską specjalizującą się w realizacji projektów z zakresu automatyki. Szczególne kompetencje i referencje posiadamy w następujących sektorach: automatyki kolejowej, przemysłowej i technicznego utrzymania nieruchomości.

W związku z realizowanymi i planowanymi projektami inwestycyjnymi poszukujemy

kandydatów na stanowisko:

 

Technik Obiektu

miejsce pracy - Łódź, Warszawa

 

 


Zadania:

 • Pełnienie obowiązków technika na obiektach biurowych oraz sieci handlowych, a w szczególności:

 • obsługa techniczna powierzonych obiektów (praca o charakterze mobilnym / lub stacjonarnym),

 • realizacja planów konserwacji oraz inspekcji instalacji i urządzeń w oparciu o opracowany harmonogram,

 • udział i nadzór nad wykonywanymi czynnościami serwisowymi przez firmy zewnętrzne,

 • diagnostyka uszkodzeń i awarii,

 • bieżące usuwanie drobnych usterek budynkowych (np. regulacja drzwi, wymiana płytki, wymiana kranu, drobne prace elektryczne),

 • wykonywanie drobnych prac modernizacyjnych,

 • utrzymywanie dobrych relacji z klientami,

 • przygotowywanie specyfikacji technicznych do zakupu części, naprawy i modernizacji instalacji (elektrycznych, hydraulicznych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych),

 • tworzenie raportów z wykonanych inspekcji /prac serwisowych / prac dodatkowych,

 • wykonywanie poleceń przełożonych wynikających z zakresu obowiązków oraz dodatkowych poleceń uznanych za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy.Wymagania:

 • doświadczenie w obsłudze obiektów lub realizowaniu zadań tzw. „złotej rączki”,

 • świadectwo kwalifikacji SEP GR 1 (niezbędne do wykonywania zadań),

 • prawo jazdy kat. B, (czynne, wykorzystywane zależnie od stanowiska grupa mobilna/ technik obiektu stacjonarnego),

 • umiejętność obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych niskoprądowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

 • dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych w każdej sytuacji,

 • dobra organizacja czasu pracy, sumienność w wykonywaniu obowiązków, samodzielność,

 • zaangażowanie, rzetelność oraz odpowiedzialność, chęć podejmowania wyzwań,

 • chęć kształcenia i poszerzania wiedzy.

 Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

 

 • narzędzia niezbędne do pracy: telefon, skrzynka serwisowa, elektronarzędzia,
 • współpraca z doświadczonym zespołem, który zawsze służy radą i pomocą, (kilkunastoosobowy zespól),
 • szansa zdobycia cennego i poszukiwanego na rynku pracy doświadczenia zawodowego,
 • program szkoleń podnoszących kompetencje finansowany przez pracodawcę, (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne finansowane przez pracodawcę zgodnie z planem szkoleń),

 • możliwość korzystania z pakietu socjalnego po okresie próbnym (Karta MULTISPORT) (w części finansowany przez pracodawcę),

 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenie na życie,

 • możliwość awansu w strukturach firmy (awans pionowy).

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku aplikacyjnego.
 
Dziękujemy wszystkim kandydatom za przesłanie dokumentów. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, odpowiadającymi naszym wymaganiom.
 
Na przesyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-492), przy ul. Bema 61, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 217203, NIP: 728-253-88-13, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Technik Obiektu

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.


Uwaga! Formularz przyjmuje pliki tylko w formatach PDF oraz JPG, pliki w innych formatach zostaną odrzucone.


x
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie internetowej DPSystem.pl 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Klauzula informacyjna
X

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, DP System Sp. z o.o. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-088), przy ul. Długosza 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7282538813;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym z następujących celów:
  1. związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. wykonania i na podstawie łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii, zawarte w formularzu kontaktowym, zawartym na stronie internetowej dpsystem.pl (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  2. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
  3. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
  4. Operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  5. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Nasi kontrahenci.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  1. okres 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy łączącego nas z Panem/Panią – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt a) powyżej
  2. okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż rok od dnia zgłoszenia swojej kandydatury do pracy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt b) powyżej
  3. okres 6 lat od daty zakończenia łączącego nas stosunku cywilnoprawnego – w przypadku ust. 2 pkt c) powyżej
  4. okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi za zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt d) powyżej.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów wymienionych w pkt 2) powyżej;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Czytaj treść polityki prywatności