Kariera w DP System

Inżynier budowy - Gdańsk

Miejsce pracy: Gdańsk

DP SYSTEM Sp. z o.o.

firma inżynierska z siedzibą w Łodzi, posiadająca oddziały na terenie całej Polski, specjalizująca się w realizacji projektów inwestycyjnych z zakresu automatyki przemysłowej, automatyki kolejowej, technicznego utrzymania nieruchomości oraz realizacji projektów techniczno - budowlanych w charakterze Generalnego Wykonawcy

poszukuje kandydatek / kandydatów na stanowisko:

Inżynier Budowy / Koordynator ds. Technicznych
(projekty budowlane, serwisy techniczne – budynki biurowe)

Miejsce pracy: Gdańsk

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne -  preferowane elektryczne lub pokrewne, instalacyjne,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Inżyniera Budowy lub w usługach związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości / serwisami technicznymi,
 • wiedza z zakresu podstawowych instalacji budynkowych, urządzeń i sprzętu technicznego,
 • samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów technicznych/organizacyjnych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej i podległych pracowników (w tym podwykonawców),
 • duże zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków,
 • znajomość obsługi programów pakietu MS Office i AutoCAD,
 • prawo jazdy kat. B.,
 • wysoka kultura pracy i umiejętność współpracy w zespole.


Opis stanowiska:

 • koordynacja prac serwisowych, związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości,
 • wsparcie Kierownika Projektu w zakresie realizowanych projektów techniczno – budowlanych,
 • współpraca i budowanie trwałej, partnerskiej relacji z Klientem,
 • pozyskiwanie dostawców i podwykonawców oraz analiza rynku w tym zakresie,
 • nadzór nad jakością i terminowością prowadzonych prac,
 • planowanie i koordynacja prac zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, wymogami kontraktu, dokumentacją techniczną oraz harmonogramem,
 • analiza zapytań ofertowych, udział w opracowaniu technicznych, materiałowych i organizacyjnych założeń planowanych robót oraz udział w przygotowaniu wycen i kalkulacji ofertowych,
 • kontrola kosztów projektów,
 • udział w opracowaniu dokumentacji budowy, w tym dokumentacji powykonawczej.Oferujemy:

 • przyjazną atmosferę pracy i wsparcie ze strony organizacji,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach szkoleń branżowych,
 • możliwość zdobycia doświadczenia przez udział w ciekawych i zróżnicowanych projektach,
 • wynagrodzenie odzwierciedlające posiadane kwalifikacje, umiejętności i zaangażowanie,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę lub kontrakt w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dofinansowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych (karta MULTISPORT po okresie próbnym),
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na podany adres e-mail, w temacie wiadomości wpisując: CV – Inżynier budowy - Gdańsk.

Dziękujemy wszystkim kandydatom za przesłanie dokumentów. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, odpowiadającymi naszym wymaganiom.

Na przesyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-492), przy ul. Bema 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, NIP: 7282538813, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Inżynier budowy - Gdańsk. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.


Uwaga! Formularz przyjmuje pliki tylko w formatach PDF oraz JPG, pliki w innych formatach zostaną odrzucone.


x
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie internetowej DPSystem.pl 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Klauzula informacyjna
X

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, DP System Sp. z o.o. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-492), przy ul. Bema 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7282538813;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym z następujących celów:
  1. związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. wykonania i na podstawie łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii, zawarte w formularzu kontaktowym, zawartym na stronie internetowej dpsystem.pl (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  2. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
  3. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
  4. Operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  5. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Nasi kontrahenci.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  1. okres 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy łączącego nas z Panem/Panią – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt a) powyżej
  2. okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż rok od dnia zgłoszenia swojej kandydatury do pracy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt b) powyżej
  3. okres 6 lat od daty zakończenia łączącego nas stosunku cywilnoprawnego – w przypadku ust. 2 pkt c) powyżej
  4. okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi za zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt d) powyżej.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów wymienionych w pkt 2) powyżej;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Czytaj treść polityki prywatności