Kariera w DP System

Asystent Kierownika Projektu

Miejsce pracy: Łódź

DP System jest firmą inżynierską specjalizującą się w realizacji projektów z automatyki. Szczególne kompetencje i referencje posiadamy w następujących sektorach: automatyki kolejowej, przemysłowej i technicznego utrzymania nieruchomości.

W związku z realizowanymi i planowanymi projektami inwestycyjnymi w branży automatyki kolejowej poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Asystent Kierownika Projektu

miejsce pracy - Łódź

 

Zadania:

Wsparcie Kierownika Projektu/Dyrektora Projektu w zakresie prowadzenia projektu budowlanego, a w szczególności:

 • zarządzania projektem,
 • terminowości realizacji zadań i jakości ich wykonania,
 • kontroli budżetu projektu,
 • współpracy z Podwykonawcami i Dostawcami,
 • korespondencji na projekcie,
 • raportowania wewnętrznego - wg. wymagań Spółki zewnętrzne – wg. zapisów umownych,
 • koordynacji prac dedykowanego zespołu,
 • budowania profesjonalnych relacji biznesowych z Partnerami i Klientami Firmy,
 • zarządzania ryzykiem.

Ponadto do zadań Asystenta Kierownika Projektu będzie należało:

 • prowadzenie ewidencji korespondencji,
 • rozliczanie czasu pracy i delegacji,
 • rozsyłanie zapytań ofertowych,
 • analiza ofert oraz przygotowywanie zestawień na potrzeby kierownictwa projektu,
 • przygotowanie umów oraz zleceń dla podwykonawców i dostawców,
 • uczestnictwo w naradach koordynacyjnych na budowach,

 

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość procesu inwestycyjnego, w szczególności procedur administracyjnych (FIDIC, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych),
 • praktyczna wiedza w zakresie zarządzania i prowadzenia projektów inwestycyjnych w branży budowlanej, drogowej lub kolejowej,
 • systematyczność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność określania priorytetów, orientacja na rezultaty, zdolności analityczne,
 • znajomość i rozumienie zagadnień harmonogramowania oraz budżetowania,
 • elastyczność i gotowość na nowe wyzwania zawodowe w nowych obszarach,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu dobrym, będzie dodatkowym atutem,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point, MS Project),
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kompetencji,
 • narzędzia niezbędne do pracy - komputer, telefon,
 • możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie działającej polskiej firmie inżynierskiej,
 • możliwość zdobywania doświadczenia,
 • możliwość korzystania z pakietu socjalnego po okresie próbnym (karta MULTISPORT),
 • możliwość dodatkowego ubezpieczenia WARTA SA.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku aplikacyjnego.
 
Dziękujemy wszystkim kandydatom za przesłanie dokumentów. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, odpowiadającymi naszym wymaganiom.
 

Na przesyłanych dokumentach prosimy o dopisanie klauzuli:

„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-492), przy ul. Bema 61, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 217203, NIP: 728-253-88-13, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Asystent Kierownika Projektu.

 

 


Uwaga! Formularz przyjmuje pliki tylko w formatach PDF oraz JPG, pliki w innych formatach zostaną odrzucone.


x
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie internetowej DPSystem.pl 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Klauzula informacyjna
X

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, DP System Sp. z o.o. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-088), przy ul. Długosza 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7282538813;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym z następujących celów:
  1. związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. wykonania i na podstawie łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii, zawarte w formularzu kontaktowym, zawartym na stronie internetowej dpsystem.pl (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  2. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
  3. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
  4. Operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  5. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Nasi kontrahenci.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  1. okres 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy łączącego nas z Panem/Panią – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt a) powyżej
  2. okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż rok od dnia zgłoszenia swojej kandydatury do pracy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt b) powyżej
  3. okres 6 lat od daty zakończenia łączącego nas stosunku cywilnoprawnego – w przypadku ust. 2 pkt c) powyżej
  4. okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi za zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt d) powyżej.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów wymienionych w pkt 2) powyżej;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Czytaj treść polityki prywatności