ul. Bema 61, 91-492 Łódź   info@dpsystem.pl   +48 42 654 30 77
EN | PL
 
 
 
 
 
 

COMOS

COMOS to system opracowany przez firmę SIMENS, stworzony do efektywnego zarządzania techniczną strukturą zakładu. Stanowi doskonałe narzędzie inżynierskie, łączące obiektowe bazy elementów linii technologicznych z dokumentacją i procedurami utrzymania ruchu. Jest to kompendium wiedzy technicznej oraz przepływu informacji zebranych w jednej bazie danych. Koncepcja ta gwarantuje spójne i uporządkowane gromadzenie informacji oraz prosty i szybki dostęp do danych w zależności od przydzielonych uprawnień. Obiekty zamieszczane w systemie są reprezentowane w różny sposób w zależności od dokumentu, na którym go umieszczamy jednak zawierają wciąż te same spójne dane. Parametry zmieniony w jednym miejscu automatycznie zmieniają się we wszystkich pozostałych. COMOS jest obiektowym systemem modułowym, w pełni konfigurowalnym w zależności od potrzeb. Potrafi współpracować z zewnętrznymi aplikacjami (np. SAP), dołączać i eksportować pliki zewnętrzne.

COMOS dla Utrzymania Ruchu

 • COMOS zawiera zestawy funkcji i narzędzi służących zarządzaniu i utrzymaniu maszyn oraz innych elementów zakładu. Zawiera w sobie funkcje systemu klasy CMMS z możliwością planowania, rejestrowania, nadzorowania i powiadamiania o planowanych przeglądach,
 • integracja z urządzeniami mobilnymi wraz z obsługą kodów kreskowych, dostępem do narzędzi operatorskich „odhaczanych” list zadań. System automatycznie aktualizuje wykonane prace oraz pobrane z magazynu podzespoły generując dowolnie zaprojektowane raporty (przeglądy, naprawy itp.),
 • wsparcie dla pomiarów elementów eksploatacyjnych i analizy ich zużycia,
 • narzędzia do zarządzania dokumentacją, jej wersjami i spójnością,
 • dołączanie dokumentów zewnętrznych jak pdf, dwg, jpg, word czy excel.

COMOS dla projektowania:

 • procesów za pomocą schematów PFD (Process Flow Diagram),
 • schematów technologicznych, list materiałowych, automatyczne generowanie (datasheet) DTR,
 • rurociągów w oparciu o biblioteki według standardów DIN oraz ANSI lub standardów własnych,
 • schematów elektrycznych jedno i wielokreskowych, zabudowy rozdzielnic w technice 2D i 3D, automatycznego generowania list materiałowych, zestawień kabli, aparatów, schematów połączeń zacisków itp.,
 • schematów logicznych, eksportu do systemu DCS (pełna integracja z PCS7).

Ponadto COMOS wspiera:

 • interfejsy do komunikacji z zewnętrznymi programami jak: Aspen, CHEMCAD, HYSYS, SIMATIC PCS7, integracja z systemami ERP (SAP),
 • narzędzia do wizualizacji 3D,
 • moduły zapewniające dostęp poprzez urządzenia mobilne oraz z poziomu przeglądarki internetowej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.siemens.com/comos


x
Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie internetowej DPSystem.pl 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plików cookies. Czytaj więcej.

Klauzula informacyjna
X

Działając na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, DP System Sp. z o.o. informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest DP System Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-492), przy ul. Bema 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000217203, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7282538813;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w jednym z następujących celów:
  1. związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w celu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  2. związanym z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. wykonania i na podstawie łączącej nas umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  4. odpowiedzi na zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii, zawarte w formularzu kontaktowym, zawartym na stronie internetowej dpsystem.pl (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. Dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
  2. Podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, usługi związane z dochodzeniem należności, usługi prawne, analityczne oraz marketingowe,
  3. Operatorzy pocztowi i kurierzy;
  4. Operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
  5. Organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  6. Nasi kontrahenci.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
  1. okres 50 lat od daty zakończenia stosunku pracy łączącego nas z Panem/Panią – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt a) powyżej
  2. okres niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż rok od dnia zgłoszenia swojej kandydatury do pracy – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt b) powyżej
  3. okres 6 lat od daty zakończenia łączącego nas stosunku cywilnoprawnego – w przypadku ust. 2 pkt c) powyżej
  4. okres niezbędny dla udzielenia odpowiedzi za zadane przez Pana/Panią pytania lub rozwiązania poruszonych przez Panią/Pana kwestii – w przypadku, o którym mowa w ust. 2) pkt d) powyżej.
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów wymienionych w pkt 2) powyżej;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Czytaj treść polityki prywatności